Köşe Yazıları

Şuayip ÖZCAN
 Nadir Şah
Yaşar YENİÇERİOĞLU
 Birlik İçin Toplantı
Yrd.Doç.Dr. Güllü KARANFİL
 Gagauzlarda KURT ve Adları
Gemer MÜRŞÜTLÜ
 Nevruz - Yeni Gün Türk'ün Ulu Bayramıdır
Vildan BORMAMBET
 Romanya’da XIV. Türk Dili ve Edebiyatı
Osman EMİN
 Makedonya'da Türküm
Arif MEMMEDLİ
 XX Esrın Facıesı - Hocalı Soykırımı
Melahat MÜRŞÜDLÜ
 Beni Bulunduğum Yerde Defnedin


Duyurular


Kızılderililer Türkmü?

                Asya'da oluşturulmuş eski Türk uygarlığı ile Amerika'da oluşmuş eski uygarlıklar arasında ki sembol benzerlikleri bir çok alanda şaşırtıcı boyutlardadır. Asya'da Hitit güneşi olarak bilinen sembolündeki Tengri ile Maya ve Aztek tanrısı Quetzalcoalt sembolü arasında ki benzerlik ve tanrının adının "kutsal katlı" olarak okunması, Tengri ile aynı anlama gelmesi bir tesadüf olmasa gerektir.

                Maya ve Aztek tanrı isimlerinin Türkçe benzerliklerine bakılacak olursa, Chac Mayaların yıldırım ve şimşek tanrısıdır. Okunuşu ise Çak şeklinde olması bizde "şimşek çaktı" şeklindedir. Kiniş Ahau, maya güneş tanrısıdır. Kinic veya Küniş, Türkçe "Güneş" kelimesiyle aynıdır. Tezcatlipoca, rüzgar tanrısıdır. Tez=hızlı, Katlı= kat eden, Poca= bora şeklindedir.

                Kızılderili dilinde kullanılan kelimelere bakıldığında Türkçe ile arasındaki benzerlikler daha net görülmektedir. Yat-kı= yatılan yer, tamazkal= hamam, temiz kalmak, yanunda= yanında, tepek= tepe, türe=töre, tete=dede, aş=yemek, yu-mak=yıkamak, kün=gün yaşıl=yeşil, köç=göç, tekun=tekin gibi isimler. Fransız dil bilimci Dumesnil, Kızılderilerin kullandığı 320 kelimenin Türkçe ile aynı olduğunu tespit etmiştir. Tarihçi Ord Prof Denis Sinor yaptığı araştırmalar sonucu töre, kültür, inanış, din, dil ve gelenekler arasında çok ciddi benzerlikler olduğunu belirlemiştir.                   

                Bozok kabileleri olan sarışın Kızılderili  kabilelerinden Torkom, Navoja, Şanı ve ocibyalar da Tork dedikleri hilal şeklinde kemikten kolyeleri boyunlarına takarken, Çokta Kızılderilileri hilalin ortasına yıldız koyarak kolye olarak kullanmaktadırlar.

                 Mayaların Orta Amerika'daki  yerleşim yerlerinden olan "Yuk-tan" isminin Türkistan'ın Yok-Tan bölgesinden gelme olduğu anlaşılmıştır. Bu bölge Sümer Türklerinin Mezopotamya'ya göç etmeden önceki yerleşim yerleridir. Maya lehçesinde kullanılan BIZ ve OGH sözcüklerinin, Asya kökenli Türk boylarında On-Ok, Boz-Ok, Üç-Ok olarak söylendiği bilinmektedir. Fiji adalarında Rotuma yerlilerinin dillerinin Altaik dil olduğu tespit edilmiştir. Bütün Altaylılar gibi Kızılderililer de bir birlerine amca, baba, teyze, hala, ağabey diye hitap etmektedirler. Maya Kızılderililerinin 1878 yılında el öpme adetinin olduğu da görülmüştür.

                Mohavk Kızılderilileri uzun eşek oyunu dahil 12 Anadolu oyununun 11'ini bilmektedirler. Güreş ise bütün Kızılderililerde dua ile başlanan ata sporu olarak kabul edilmektedir. İnka'lar çocuklarına bir kahramanlık gösterene kadar ad vermezlerdi. Ad verme işlemini merasimle yapılırdı. Kırgızların Yaratılış Efsanesi ile Türk asıllı Finlerin Kalavela  Efsanesi Kızılderili efsanesiyle aynıdır.

                Kına yakma törenleri bütün Kızılderili kabilelerinde Türklerinkinin aynısıdır. Lohusa kadınlar Türklerdeki gibi kutsal sayılmaktadır. Ölülerini Altaylılar gibi silahları ve atlarıyla birlikte gömerler. Kan davası bir töre olarak uygulanır. Kızılderililerde de cennet, cehennem ve sırat köprüsü kavramı var. Siu Kızılderililerinin 1870 yılında "Hu" çekerek Bektaşi semahlarına benzeyen ayinler yaptıkları görülmüştür. İnkaların kopuz benzeri bir sazda kullandığı tespiti yapılmıştır.

                Maya halkının binlerce yıl önce Asya kıtasından Amerika'ya göç ettikleri düşünülürse bu kadar sözcüğün ortak olduğu bir tesadüfü olmadığı ortaya çıkar. Asya'nın doğu bölgesinden Bering boğazını aşarak Amerika kıtasına yapılmış olan göçlerin genetik olarak saptandığı da anlatılmaktadır. Bugün Kızılderililer de kendilerinin Türk asıllı bir kavim olduklarını ifade etmektedirler.

 

Copyright ©2008 ilbay