Köşe Yazıları

Şuayip ÖZCAN
 Timur Han
Yaşar YENİÇERİOĞLU
 Birlik İçin Toplantı
Yrd.Doç.Dr. Güllü KARANFİL
 Gagauzlarda KURT ve Adları
Gemer MÜRŞÜTLÜ
 Nevruz - Yeni Gün Türk'ün Ulu Bayramıdır
Vildan BORMAMBET
 Romanya’da XIV. Türk Dili ve Edebiyatı
Osman EMİN
 Makedonya'da Türküm
Arif MEMMEDLİ
 XX Esrın Facıesı - Hocalı Soykırımı
Melahat MÜRŞÜDLÜ
 Beni Bulunduğum Yerde Defnedin


Duyurular


Cezayir Türkleri

      Osmanlı döneminde bir kısım yönetici, asker ve  sivil Türkler aileleriyle birlikte Cezayir'e gelerek yerleşir. Bu yerleşimle birlikte Cezayir'in demografik yapısı da değişir.         Osmanlı devletinin Cezayir'i fethi ile birlikte burasının haçlıların istilasından kurtulması sonucu, Cezayir'e Türklerin göçünün yanında Araplarda yerleşmeye başlarlar. Zaman içerisinde 20 bine kadar ulaşan Türk nüfus beraberinde Türk adet, gelenek, kültür, giyim ve yemekleriyle Cezayir ekonomisine de büyük bir katkı sağlar.

                Sadece bununla kalmayan Türkler ve Türkçe yazan bir çok edebiyatçı ve şairde yetiştirerek Cezayir kültürüne de damgasını vurur. Bugün Cezayir dilinde bir çok Türkçe kelimenin kullanılmasının ana nedeni bundan dolayıdır.

                Burada aslı Türk olan ancak " karaoğlu" adıyla anılan bir gurupta bulunmaktadır. Bunların analarının yerli halktan babalarının Türk olmasından dolayı bu isimle anılmaktadırlar. Bu isim Osmanlı Devletinin kayıtlarıyla da teyit edilmektedir.

                Cezayir'in esas kurucusu Kapudan-ı Derya Barbaros hayrettin paşa kabul edilir. Cezayir'in kuruluşu 16. yüzyılın başlarında Afrika'daki Osmanlı Beyler Beyinin kuruluşuyla doğrudan ilişkilidir.

                Cezayir halkının İspanyol korsanlarının istilasına karşın Osmanlı Devletinden yardım istemesi, Osmanlı devleti ise Haçlı korsanlarına karşı halkı korumak üzere Oruç Reis ve kardeşi Barbaros Hayrettin emrinde deniz gücü göndermesiyle birlikte Cezayir'de Osmanlı  devletinin fetih işlemleri de başlamış olur.

                1518 yılında İspanyol korsanlarla Oruç Reis komutasındaki denizcilerimizin çatışmalarında, Oruç Reis ve kardeşi İshak şehit düşerler. Bunun üzerine 1. Sultan Selim döneminde Cezayir Beylerbeyliğine Barbaros Hayrettin Paşa getirilir. Ayrıca Sultan 1. Selim Cezayir'e 2 bin yeniçeri ve 4 bin de gönüllü asker gönderir.

                Cezayir Beyler Beyliğinde Anadolu'dan gelen ana baba Türk olan Türkler kendilerine "Yoldaş" derken, Yerli anadan ve Türk babadan olan Türklere de "Kuloğlu" adını verirler.

                Fransız Büyük Elçiliği verilerine göre Cezayir'de halen yaşamakta olan Türk sayısı 2 milyondur. 1953 yılında yapılan nüfus araştırmalarındaki verilere göre ise Cezayir nüfusunun % 25'ini Türkler oluşturmaktadır. Oxford üniversitesinin 2008 tarihli raporunda ise Türkler ülke nüfusunun % 5'inden çoğunu oluşturmaktadır. Diğer değişik kaynaklarda ise 37 milyon nüfusu olan Cezayir'deki Türk nüfusu sayısı 3 milyon olarak belirtilmektedir. Görülen o ki Cezayir'de hiçte azımsanmayacak sayıda karındaşımız yaşamaktadır.

                Cezayir Türklerinin Cezayir devletine bağlılığı ve sadakatleri nedeniyle diğer Cezayir halklarına göre daha çok zulüm, ölüm, sürgün ve şehit vermelerine neden olmuştur. En çokta Tilimsan ve medea şehirlerinde nüfusun çoğunluğunu oluşturmalarından dolayı Fransız zulmüne maruz kalmışlardır.

                Şu an itibariyle Cezayir'deki Türk azınlık genellikle büyük şehirlere dağılmış şekilde yaşasalar da, bunun yanısıra Medea, Tilimsan, Beleda, Kasantina, Baskara, Samura, Wahran ve Wadi zeytun bölgelerinde daha da kalabalık olarak yaşamaktadırlar.

                Cezayir Türkleri kendi aralarında Cezayir Türkler birliği Derneği kurmuş, ayrıca Cezayir Türklerine has olmak üzere beyaz zemin üzerinde üstte ve alt kısmında kalın birer kırmızı şerit ve bu şeritlerin ortasında yeşil ay yıldızdan oluşan bayrağa da sahipler.

                Cezayirli bir Türk aşığının şu dörtlüğü de çok manidardır.

                                               Cezayir'in üst yanı kara dağdır kaçılmaz.

                                               Alt yanımız deniz derya geçilmez.

                                               Kahpe felek kanat vermeyince uçulmaz.

                                               Kahpe felek kanat ver de uçalım. 

Copyright ©2008 ilbay