Köşe Yazıları

Şuayip ÖZCAN
 Özbek Han
Yaşar YENİÇERİOĞLU
 Birlik İçin Toplantı
Yrd.Doç.Dr. Güllü KARANFİL
 Gagauzlarda KURT ve Adları
Gemer MÜRŞÜTLÜ
 Nevruz - Yeni Gün Türk'ün Ulu Bayramıdır
Vildan BORMAMBET
 Romanya’da XIV. Türk Dili ve Edebiyatı
Osman EMİN
 Makedonya'da Türküm
Arif MEMMEDLİ
 XX Esrın Facıesı - Hocalı Soykırımı
Melahat MÜRŞÜDLÜ
 Beni Bulunduğum Yerde Defnedin


Duyurular


Dostluk

Dostluk; alelade söylenen ve kullanılan bir kelimeden ibaret değildir. Dostluk; birilerine benim dostum demekle oluşacak bir durum da değildir. Dostluk; anlamı oldukça manidar ve önemli bir kelimenin keyfiyete dönüşmesidir. Dostluk; alınıp satılan bir meta olmayıp, kişinin benliğinin ve karakterinin iyi yönde gelişmesi sonucu meydana gelen bir davranış şeklidir. Dostluk; vefanın ve cefanın bir tezahürüdür. Dostluk; daimlilik arz eden geçici çıkarlar sonucu oluşan bir olgu hiç değildir. Dostluk; geçici heveslerinin aracı da değildir.

Dostluk; kuru inatlar ve oluşabilecek kırgınlık uğruna harcanmayacak kadar önemlidir. Dostluk; çıkarlar sonucu oluşan değil, karşılıksız güven ve sevginin ifadesidir. Dostluk; Karşındakilere söylenerek güven verip, bilahare işin görüldüğü zaman insanları harcamak hiç değildir. Dostluk; günümüzde bilinenlerin ötesine geçmiş güven ve itimattır. Dostluk; hiç bir karşılık beklemeden yapılan fedakarlığın adıdır. Dostluk; geçici arzulara ve emellere kurban edilemeyecek kadar önemli bir olgudur.

Dostluk; günümüzde yalnızlaşmış insanların ellerinden hiç bir beklentisiz tutulmasıdır. Dostluk; dost dediklerinin sıkıntılarını, sevinçlerini paylaşmak ve yanında  olmaktır. Dostluk; dost denilenlere sadakatle bağlanmak, bir vefa duygusu içerisinde onu her zaman koruyup kollamaktır. Dostluk; günümüzde kaybettiğimiz değerlerimiz arasına girmemelidir. Dostluk; bu önemli değerimizi yeni nesillere aktararak yaşatılmasını sağlamaktır. Dostluk; Allah için sevmeyi ve insan olmanın gereğidir.

Dostluk; çıkar, makam, mevki karşılığında bozulmayan bir değerdir. Dostluk; en zor anlarda bile yok olmayan bir sevgi ve hoşgörüdür. Dostluk; Her insanda olması gereken bir değerdir. Dostluk; iyi gününde ve kötü gününde sevdiği ile birlikte olmaktır. Dostluk; hiç bir engel karşısında yıkılmayan daimlilik arz edendir. Dostluk; İnancımız olan İslamiyet'in bir emridir. Dostluk; Allah'ı ve Onun peygamberini karşılık beklemeksizin sevmektir.

Dostluk; günümüzde güzel bir meziyet olmaktan çıkıp riyaya dönüşmüştür. Dostluk; çıkar için bir bağlantı, gelecek için meta oluşturmaktadır. Dostluk; Güzel dinimizi kullanarak rant elde etme aracı haline getirilmiştir. Dostluk; Allah'ın o güzel adını bile anarken neler elde edebilirim diye düşünülür olmuştur. Dostluk; Karşındakinin kuyusunu kazmak ve onu çukura düşürmek için kullanılır bir kelime olmuştur. Dostluk; gerçekten ziyade sözde var olan bir kelimeye dönüştürülmüştür.

Dostluk; sevgide yalanın payandası yapılmıştır. Dostluk; geçici heveslerin kurbanı haline getirilmiştir. Dostluk; Karşılığı olmayan yalan ve yalakalığın bir deyimi olmuştur. Dostluk; yüze karşı söylenirken bile bıyık altından gülünen riyakarlığa dönüştürülmüştür. Allah dostuyum diyenler kul hakkı yerken besmele çeker hale gelmiştir. Ateistler ve komünistler dostum derken o mübarek kelimeyi ideolojilerinin simgesi yapmıştır. Geriye ise dosttum dendiğinde inanan samimi insanlar kalmış, bunlarda o kelimeyi kullanan insan sömürücülerinden çeker olmuştur.

Dostluk; kullanılırken gerçek anlamından sapılarak farklı nedenlerle kullanılır hale gelmiştir. Dostluk; Gerçek dost olmayanların dilinde bir hançer olarak karşısındakini yaralar olmuştur. Dostluk; samimiyet ve dürüstlüğün ötesinde, dostum denen kişiye zülüm etmek için kullanılır hal almıştır. Dostluk; çıkarcıların en çok baş vurduğu halis hane düşünenleri en çok tuzağa düşürdüğü bir kelime olmuştur. Dostluk; gerçek dostlardan ziyade o görünümdeki hilekarların başvuru aracı haline gelmiştir.

Bize düşen ise öncelikle dost kelimesinin anlamını ve nasıl dost olunduğunu yaşayarak öğretmek olmalıdır. Dostum diyen hilekarlara kanmamanın, onlardan uzak durmanın menfaatleri icabı olduğunu anlatmaktır. Dostluğun, karşılıksız olduğunu herkesin bilmesini sağlamaktır. Her dostum diyeni koşup kucaklama yerine araştırarak ne kadar dost olacağının yollarını göstermektir. Unutulmamalı ki, her konuda olduğu gibi dostluk konusunda da aldatabiliriz, ancak bir gün dostum diyen biride çıkar sizi aldatır. 

Copyright ©2008 ilbay